Skagerhults Gamla Kyrka

Kyrkan förvaltas idag av ”Stiftelsen Skagerhults Gamla Kyrka”. Kyrkan kan göras tillgänglig på förfrågan för bröllop, dop med mera. För att göra en förfrågan hör av er till Johan von Scheele. Kontaktinformation finner ni i länken nedan.

Historia

Träkyrkan uppfördes 1651 när Skagershult blev egen församling. I sin utformning är kyrkan en kopia av Tångeråsa kyrka. Kyrkan är byggd av liggtimmer och har tak och väggar klädda med spån. Vapenhuset tillkom 1750. Omkring 200 år senare hade befolkningen blivit så talrik att kyrkan inte längre räckte till. En ny kyrka av sten uppfördes på 1870-talet av Hasselfors bruk och gamla kyrkan övergavs 1878. 1927 restaurerades kyrkan under ledning av riksantikvarie Sigurd Curman och arkitekt Erik Fant. Ännu en upprustning gjordes 1965.

Intill kyrkan står en klockstapel som har en öppen konstruktion med brädinklädda snedstöttor och spånklätt tak.