Träntorps Jordbruk

Till Bålby tillhör Träntorp. Träntorp utgörs av en större ladugård, stall med mera. I Träntorp bedrivs idag ekologisk och KRAV märkt mjölk- och köttproduktion.

Det moderna med det traditionella

Mjölkproduktionen och lantbruket har drivits vidare och expanderades under familjen von Scheele ägo.

År 2003 investerades det i två mjölkrobotar och lösdrift i den befintliga ladugården, mjölkproduktionen lades då om till ekologisk drift. De öppna markerna kring Bålby och Träntorp används till naturbeten och vallodling. Naturen och jordbruket kring Bålby förvaltas på ett sådant sätt att det ska bevara och gynna det rika djurlivet som finns i området.